Medya Milliyetçilik Şiddet by Barış Çoban Ülkü Doğanay Fatih Keskin İnan Özdemir Hülya Doğan Nurseli Yeşim Sümbüloğlu Nursel Bolat Dikeç Turgut Kerem Tuncel Online

Medya Milliyetçilik Şiddet
Title : Medya Milliyetçilik Şiddet
Author :
Rating :
ISBN : 9789756709
Language : English
Format Type : Paperback
Number of Pages : 256

Bugün medya egemen ideolojinin bir aygıtı olarak, milliyetçiliği yeniden üretirken söylemsel şiddeti yoğun olarak kullanmaktadır ve iktidarın tehdit olarak gördüğü "öteki"leri toplumsal sorunların nedeni olarak göstermektedir. Medya toplumsal çatışmanın başlıca aktörlerinden biri haline gelmiştir. Medyanın şiddet içeren otoriter söylemi "itaatkâr vatandaşlar" yaratmak ve bBugün medya egemen ideolojinin bir aygıtı olarak, milliyetçiliği yeniden üretirken söylemsel şiddeti yoğun olarak kullanmaktadır ve iktidarın tehdit olarak gördüğü "öteki"leri toplumsal sorunların nedeni olarak göstermektedir. Medya toplumsal çatışmanın başlıca aktörlerinden biri haline gelmiştir. Medyanın şiddet içeren otoriter söylemi "itaatkâr vatandaşlar" yaratmak ve bu makbul vatandaşların yardımıyla "sözde vatandaşlar"ı bertaraf etmek amacındadır.Medya, şiddet üreten bir aygıt olmaktan çıkartılarak; barışın sağlanması için etkin bir toplumsal hareketliliğin ve barış kültürünün yaratılması ve yayılmasında kullanılabilir. Barış medyasını yaratmak için öncelikle var olan şiddet üretem söylemlerin ortadan kaldırılması gerekir. "Başka bir medya mümkün!" Bu nedenle toplumsal barış için, iktidarların denetimindeki savaş medyasına karşı, barış medyasının yaratılması gereklilik, hatta zorunluluktur.


Medya Milliyetçilik Şiddet Reviews