Trojica u Trnju by Pavao Pavličić Online

Trojica u Trnju
Title : Trojica u Trnju
Author :
Rating :
ISBN : 9789531403610 Edition Language Croatian URL Other Editions None found All Editions
Language : English
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 136 pages

Sad sam ja na redu Nisi, imam ja jo jedan Pitaj Bracu Braco, to ti ka e Braco je sjedio naslonjen na drveni zid barake i kamen i ima ga ao neku staru limenku u koritu isu enog potoka, medu bujnim korovom Za kiljio je pre ma njima, kukasti nos mu se namre kao Coknuo je jezikom i rekao Ima Hrvoje jo jedan.Tut mrzovoljno sle e ramenima, gun aju i ne to o tome ka Sad sam ja na redu Nisi, imam ja jo jedan Pitaj Bracu Braco, to ti ka e Braco je sjedio naslonjen na drveni zid barake i kamen i ima ga ao neku staru limenku u koritu isu enog potoka, medu bujnim korovom Za kiljio je pre ma njima, kukasti nos mu se namre kao Coknuo je jezikom i rekao Ima Hrvoje jo jedan.Tut mrzovoljno sle e ramenima, gun aju i ne to o tome kako on, kao najmla i, prolazi uvijek najgore Onda predade pi tolj Hrvoju Hrvoje ga prihvati i po e polako i pa ljivo ni aniti u sme u bocu za pivo koju su stavili na granu glavate vrbe uz potok Gledaj sad re e Hrvoje ciljaju i U ite se, u ite, juniori re e Braco i pogodi kamen i em limenku Samo bez sva e


Trojica u Trnju Reviews

 • Zoran Krušvar

  Iskreno, ne mogu se ja sad tako dobro sjetiti te knjige da bih objektivno sudio o njoj Ipak sam to itao pred cirka dvadeset i pet godina Ali sje am se da sam je itao vi e od jednom i sje am se da mi je bila draga Pa onda etiri zvijezdice, mislim da je to po teno.

 • Adam Damjanović

  Lektira.

 • Novenda

  teta to se knjiga ne zove Trojica na Sajmi tu Ipak je proslavljeni autor ro eni Vukovarac, a i mi imamo sva ta za ponuditi

 • Vedro

  So boring and so good

 • Petra

 • Jura Stub

 • Dubravka

 • Dijana

 • Edna Million

 • Martyna

 • Vanja

 • Matija Košak

 • Lamija

 • Bojan

 • Sanja

 • Karla

 • Kristijan Knežević

 • Feni Daisy

 • Nera Melis

 • Goran

 • Ines Žganec

 • Ana

 • Andrea Brnjac

 • Libby Munro

 • Marushka

 • Franjo

 • Smarla

 • Marija Vitasović

 • Anakazija

 • Mia